Sản phẩm đồ uống

Cỏ ngọt sấy khô nguyên chất 1kg

200.000 ₫ 250.000 ₫

Râu ngô khô gói 1kg nguyên chất

120.000 ₫ 150.000 ₫

Sữa thảo mộc gói 1kg nguyên chất

150.000 ₫ 190.000 ₫

La hán khô gói 1kg nguyên chất

350.000 ₫ 400.000 ₫

Trà đỗ đen gói 1kg nguyên chất

150.000 ₫ 190.000 ₫

Trà đỗ đỏ gói 1kg nguyên chất

150.000 ₫ 190.000 ₫

Bột sắn dây gói 1kg nguyên chất

160.000 ₫ 190.000 ₫

Lá sen khô gói 1kg nguyên chất

120.000 ₫ 150.000 ₫

Củ sen sấy khô 1kg nguyên chất

450.000 ₫ 490.000 ₫

Trà củ sen khô 1kg nguyên chất

350.000 ₫ 390.000 ₫

Tâm sen khô 1kg nguyên chất

450.000 ₫ 490.000 ₫

Nụ vối khô 1kg nguyên chất

200.000 ₫ 250.000 ₫

Giảo cổ lam gói 1kg nguyên chất

250.000 ₫ 290.000 ₫

Cao chè vằng gói 1kg nguyên chất

300.000 ₫ 350.000 ₫

Trà gạo lứt rang gói 1kg

120.000 ₫ 150.000 ₫

Hoa hòe khô nguyên chất Chợ Quê

390.000 ₫ 420.000 ₫