Hạt Dinh Dưỡng ngũ cốc

Hạt sen khô tách tâm sen 1kg

280.000 ₫ 350.000 ₫

Hạt điều ngon nguyên chất 1kg

300.000 ₫ 350.000 ₫

Hạnh nhân nguyên vỏ rang bơ 1kg

300.000 ₫ 350.000 ₫

Quả óc chó mỹ 1kg nguyên chất

290.000 ₫ 360.000 ₫

Quả mắc ca 1kg nguyên chất

350.000 ₫ 390.000 ₫

Hạt kê tách vỏ 1kg nguyên chất

120.000 ₫ 150.000 ₫