Sản Phẩm Ăn Chay

Dầu vừng dầu mè 500ml nguyên chất

200.000 ₫ 250.000 ₫

Muối tre nung hàn quốc gói 1kg

150.000 ₫ 190.000 ₫

Gạo lứt rang ăn liền gói 1kg

130.000 ₫ 180.000 ₫

Bánh quy gạo lứt gói 1kg nguyên chất

200.000 ₫ 260.000 ₫

Rong biển ăn liền hàn quốc gói 1kg

550.000 ₫ 590.000 ₫

Phổ tai hàn quốc khô gói 100g

60.000 ₫ 90.000 ₫

Rong biển khô nấu canh gói 100g

80.000 ₫ 100.000 ₫